“Ние се оказваме уникално общество с огромен дефицит на отвъдност, духовност. Дефицит на вечни смисли. Може да не сме най-зле от всички, но сме безспорно едни от най-нещастните. Това се дължи точно на този дефицит.”
Андрей Райчев

ЯЙЛАТА - ПРОСТОРЪТ НА СТИХИИТЕ

 МАДАРСКИТЕ СКАЛИ - СВЪРТАЛИЩЕ НА БОГОВЕТЕ

КРЪГЛАТА ЦЪРКВА В ПРЕСЛАВ - ДУШАТА НА РАЗВАЛИНИТЕ

ТРАКИЙСКАТА ГРОБНИЦА В СВЕЩАРИ - ВРАТАТА КЪМ ПОДЗЕМНОТО ЦАРСТВО

БОЯНСКАТА ЦЪРКВА - НЕТРАЙНАТА ХУБОСТ НА СТЕНОПИСИТЕ